Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Wyciąg z ustawy o szkolnictwie wyższym

 Wyciąg z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższymArt. 13.1. Podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:1)  kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności   niezbędnych w [...]

Wyciąg ze statutu AM

Wyciąg ze Statutu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy§ 6Do podstawowych zadań Uczelni należy:1)  kształcenie studentów i doktorantów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz     umiejętności niezbędnych w pracy [...]

metryczka